Ankara Taksi Ücreti Hesaplayıcısı

  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : b in Entity, line: 88 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : b in Entity, line: 111 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : font in Entity, line: 174 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : font in Entity, line: 175 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : b in Entity, line: 223 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : b in Entity, line: 248 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: htmlParseStartTag: misplaced <body> tag in Entity, line: 255 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Unexpected end tag : p in Entity, line: 255 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.
  • warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: error parsing attribute name in Entity, line: 289 in /home/content/c/e/m/cemeraslan/html/taksiucreti/modules/linkintel/linkintel.module on line 437.

29 Kasım 2014 tarihinde yapılan taksi tarife zammına göre hesaplama yapar

Başlangıç Noktası:

Bitiş Noktası:

Taksi Ücreti Hesapla" id="btnYolHesapla" style="width:200px" onclick="addRoute();">